phong thủy hóa giải nhà

Những Cấm kỵ và cách tốt nhất để hóa giải khi mua nhà không hợp phong thủy (P.II)

Cấm kỵ và hóa giải khi mua nhà không hợp phong thủy (P.II) Sau khi đã xác định rõ căn nhà đang sống có những khuyết điểm ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của gia đình, ta cần tìm phương pháp hóa giải. Theo Phong Thủy, để hóa giải cái xấu, tạo lập nên sự hòa hợp, cần phải lựa chọn những biểu tượng thích hợp.