hướng tốt đặt văn phòng

Cách chọn lựa tầng cho văn phòng trong các cao ốc một cách hợp lý

Cách chọn lựa tầng cho văn phòng trong các cao ốc Mỗi tầng đều có Ngũ hành khác nhau, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người có Ngũ hành khác nhau ở trong phòng. Vì thế, trong cùng một tòa nhà, số tầng khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đối với người làm việc trong phòng. Khi chọn tầng, nếu Ngũ hành