hành mộc

Hướng dẫn vận dụng một cách sáng tạo các giải pháp hóa giải năng lượng độc hại

NHAMAITAMGIAC2 Bạn có thể vận dụng một cách sáng tạo các giải pháp hóa giải năng lượng độc hại. Điều này là bởi mỗi màu sắc và hình dạng đều thuộc một hành nào đó. Ví dụ: Hành Hỏa tượng trưng bởi hình tam giác, màu đỏ, nến, đèn sáng, đèn chùm, đèn chiếu, mặt trời