chọn đất an táng hợp phong thủy

Các nguyên tắc cần biết giúp chọn đất an táng theo thuyết Phong Thủy

Các nguyên tắc giúp chọn đất an táng theo thuyết Phong Thủy Táng Kinh có viết: “An táng phải dựa vào sinh khí”. Điều này có nghĩa là phải an táng người chết vào mảnh đất có sinh khí. Mảnh đất tụ được sinh khí thì ấm, không thì sẽ lạnh. Mảnh đất cất mộ nếu phù hợp 4 nguyên tắc sau thì sẽ gọi là huyệt